Betonanalyse

De structuuranalyse van betonnen elementen is een fundamentele vereiste voor doelgerichte en optimale sanering van rioolwaterzuiveringstanks. De betonanalyse, uitgevoerd door een ervaren WTA- en DPÜe.V.-gecertificeerde ontwerper van Krumme, steunt op meer dan 20 jaar praktijkervaring. Hooggekwalificeerd personeel neemt ter plaatse materiaalmonsters met behulp van speciale machines voor latere laboratoriumanalyse.

Aandacht voor details & minutieus gerichte acties Wij ontwikkelen oplossingen gericht op de mens en het milieu.

Aan de oppervlakte vallen de tussen 4 en 9 mm lange lieveheersbeestjes nauwelijks op, hoewel het zeer belangrijke diertjes zijn. Ze staan bekend als geluksbrenger, maar zijn ook heel nuttig als biologische parasietbestrijder: blad- en schildluizen zijn immers hun belangrijkste voedingsbronnen. Lieveheersbeestjes bieden bescherming aan planten, stimuleren hun groei en leveren zo een belangrijke bijdrage aan de instandhouding van de natuur.
Door alleen naar de oppervlakte te kijken, is het onmogelijk om een correct en deskundig betonsaneringsplan samen te stellen. Alleen dankzij gedetailleerde analyse van de betonnen tanks en microscopisch onderzoek kunnen wij op voorhand voor onze klanten een specifiek gerichte structuuranalyse opstellen, voor een optimale planning.

Opleiding en bijscholing erkend door de ABB-opleidingsadviesraad

Wij bieden ook de structuuranalyse van betonelementen in waterzuiveringsinstallaties aan als afzonderlijke dienst. Ontwerpbureaus en particuliere en openbare opdrachtgevers maken daar graag gebruik van. Volgens de geldende voorschriften van de Duitse overheidssector moet voorafgaand aan elke statisch relevante betonrenovatie een "gekwalificeerde ontwerper voor betonsanering” worden aangesteld. De erkenning als gekwalificeerde ontwerper voor betonsanering vereist, naast een specifieke kwalificatie, ook een aanvullende opleiding met eindexamen. Voor de verlenging van deze kwalificatie is om de drie jaar een bijscholing vereist. Bij ons wordt deze theoretische expertise aangevuld met meer dan 20 jaar praktijkervaring.

Structuuranalyse van waterzuiveringsinstallaties voor rekening van ontwerpers en exploitanten

Uitvoering van betonanalyse ter plaatse:

 • Opsporen van schade
 • Uitvoeren van structurele onderzoeken
 • Blootleggen en analyseren van de wapening via scanner
 • Meten van de carbonatatiegraad
 • Trekproeven
 • Kernboren

De kernboormachine op schraag neemt volgens de natte boormethode representatieve monsters voor latere laboratoriumanalyse.

Verdere analyse in een gespecialiseerd laboratorium:

 • Druksterkteproef
 • Onderzoek naar chloriden en sulfaten
 • Analyse met elektronen- en optische microscoop, indien nodig, voor het opsporen van sulfaataanslag of alkali-aggregaatreacties
 • Analyse van polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's) en/of asbest
 • Trekproeven op de genomen materiaalmonsters
 • Aanvullende carbonatatiemetingen
 • Analyse van de wapening
 • Mineralogische analyse van de kernen

Voorbeeld van een procedure in de praktijk

Integrale visuele inspectie van de betonstaat, informatie inzamelen over de te analyseren structuren

Meting van zichtbare scheuren en barsten

Blootlegging van een klein deel van de wapening, zodat de staat en verdeling van de staalstructuren in het beton zichtbaar wordt

Bepaling van de staat en diameter van de wapening en van de dikte van de betondekking (gegevens vereist om de scanner te programmeren)

Programmering van de scanner en niet-destructieve opsporing van de positie van de wapening binnenin de structuren, met behulp van een lineaire scanner en/of een oppervlaktescanner

Meting van de carbonatatiegraad, door fenolftaleïnetest, in de zones rond de blootgelegde wapening

Nemen van boormonsters (hier onder bijzonder moeilijke omstandigheden)

Uitvoering van trekproeven door onze specialisten met behulp van elektronisch gekalibreerde apparatuur om de sterkte van de betonoppervlakken te meten

Meting van de treksterkte

Resultaat: het scheurgedrag van het beton werd gedocumenteerd door analyse van het monstermateriaaloppervlak

Gedetailleerde fotografische documentatie van alle fasen

Levering van materiaalmonsters aan erkend gespecialiseerd laboratorium voor verdere analyse

 • Analyse met behulp van fenolftaleïnetests geeft informatie over de carbonatatiediepte in betonconstructies
 • De zouten en sulfaten, die schadelijk zijn voor de structuren, worden door het laboratorium opgespoord dankzij een fysisochemische procedure: ionenwisselingschromatografie.
 • Mogelijke analyse met een optische en elektronenmicroscoop die informatie verschaft over de mineraalsamenstelling van de materiaalmonsters.


Alle aldus verkregen informatie wordt samengevat in een gedetailleerd verslag over de analyseresultaten en - als extra service - ter plaatse toegelicht door één van onze gekwalificeerde ontwerpers. Op deze wijze hebben wij de voorwaarden vastgelegd voor een gekwalificeerde restauratie.

Hoewel er geen specifieke kritieke punten zichtbaar waren, gaf de concrete analyse een uitgebreid en gedetailleerd overzicht van de schade.

Dit werd bevestigd na verwijdering van het beton.

Uit de betonanalyse bleek dat het beton moest gesaneerd worden op verschillende plaatsen en in verschillende mate.

Betonanalyse vormt de basis van het project, voor een professionele sanering van de waterzuiveringsbekkens.

Producten

Systeemoplossingen voor zuiveringstanks

Systeemoplossingen voor zuiveringstanks

Een efficiënte aanpak over 360°

Wij bouwen oplossingen die het water beschermen.

Voor meer informatie

Omloopranden voor ruimers

Omloopranden voor ruimers

Duurzaamheid & Veiligheid

Onze focus is gericht op duurzame oplossingen.

Voor meer informatie

Vorstbestendige systemen voor de omloopranden voor ruimers Innovatie!

Vorstbestendige systemen voor de omloopranden voor ruimers Innovatie!

Een ononderbroken werking, zelfs in de winter

Wij denken aan de toekomst.

Voor meer informatie

Betonsanering

Betonsanering

Door en door vakmanschap

Wij gebuiken betrouwbare en beproefde methoden.

Voor meer informatie

Afdekkingen van afvoergoten

Afdekkingen van afvoergoten

Voor maximale veiligheid & efficiëntie tijdens de werking

Wij bouwen systemen die arbeidsuren en materiaal besparen.

Voor meer informatie

Uitrusting & sanering terwijl de installatie in bedrijf is

Uitrusting & sanering terwijl de installatie in bedrijf is

Taakverdeling & expertise: een perfecte synergie

Wij werken efficiënt en zorgen voor besparing van de hulpbronnen.

Voor meer informatie

Overige diensten & speciaalbouw

Overige diensten & speciaalbouw

Kwaliteitsmaterialen & flexibele oplossingen voor maximaal voordeel

De klant staat centraal in ons werk.

Voor meer informatie