Juridische opmerkingen

Verantwoordelijke

FRIEDRICH KRUMME GmbH
Kleine Industriestraße 13
D-36251 Bad Hersfeld
Telefoon: +49 6621 95999-0
Fax: +49 6621 95999-22
e-mail: info@krumme-gmbh.de

 

Gedelegeerd Bestuurder

Friedrich Krumme

 

Verplichte informatie overeenkomstig art. 5 van de Duitse Telemediawet (TMG):

Handelsregister: Rechtbank van Bad Hersfeld, registratienummer HRB 566
BTW-nr.: DE 812 096 705

Verantwoordelijke voor de inhoud van de website: Friedrich Krumme

 

Uitsluiting van aansprakelijkheid (disclaimer)

1. Inhoud van het online-aanbod
De auteur wijst alle aansprakelijkheid van zich af voor de actuele stand van zaken, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie.
Aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur, die betrekking hebben op materiële of morele schade die door het gebruik of niet-gebruik van de aangeboden informatie of het gebruik van verkeerde en onvolledige informatie werd veroorzaakt, zijn uitgesloten, tenzij er sprake is van aantoonbare opzettelijke of grove nalatigheden door de auteur. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de website of het volledige aanbod zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen, aan te vullen, te wissen of de publicatie ervan tijdelijk of definitief te staken.

2. Referenties en links
In geval van directe of indirecte verwijzingen (links) naar specifieke pagina's waarvoor de auteur niet zelf verantwoordelijk is, is de auteur alleen aansprakelijk indien hij op de hoogte is van de inhoud en het voor hem technisch mogelijk en redelijk is om het gebruik van illegale inhoud te voorkomen. Voor de verdere inhoud en in het bijzonder voor schade die door het gebruik of niet-gebruik van de aangeboden informatie wordt veroorzaakt, is uitsluitend de beheerder van de gelinkte website verantwoordelijk, en niet de beheerder van de website die de link vermeldt.

3. Auteursrechten
De auteur streeft ernaar om bij publicatie van informatie de auteursrechten te respecteren voor de gebruikte grafieken, geluidsbestanden, videobeelden en teksten, gebruik te maken van zelf vervaardigde grafieken, geluidsbestanden, videobeelden en teksten of gebruik te maken van licentievrije grafieken, geluidsbestanden, videobeelden en teksten. Het copyright voor gepubliceerd materiaal dat door de auteur zelf werd gecreëerd, blijft uitsluitend op naam van de auteur. Reproductie of gebruik van de hierboven vermelde grafieken, geluidsbestanden, videobeelden en teksten in andere publicaties, zowel in digitale als gedrukte vorm, is verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de auteur.

4. Rechtsgeldigheid van deze disclaimer
Deze disclaimer moet worden beschouwd als integraal onderdeel van de internetpublicatie waarnaar u werd verwezen. Indien sommige delen of afzonderlijke formuleringen van deze tekst niet overeenstemmen, niet of niet meer volledig voldoen aan de wettelijke context, ondermijnt dit de geldigheid van de inhoud of van de overige delen van het document niet.

 

Realisatie en programmering:

cre art Werbeagentur, Fulda
COM.POSiTUM Multimediaagentur, Fulda